NAGY ZOLTÁNNÉ DÖMÖLKI IRÉN

Anyja neve: Kálmán Irén
Született: Balatonújhely, 1943. 11. 14.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Gimnáziumi érettségi (1961)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem III. évfolyam (1984)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest XI. Bárfai u. 24/b. I/3.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főtörzsőrmester (1984. 10. 01.)
Zászlós (1989. 03. 08.)
Szolgálati hely, idő: I/I. Csfs., gépíró (1973. 01. 01.)
MTV, titkárnő (1978. 04. 01.)
MSZMP BM Kormányőrség Bizottság, titkárnő (1978. 07. 31.)
BM PMO, titkárnő (1980. 05. 01.)
III. Fcsfs., Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság (1989. 12. 01.)
Nyugállomány (1990. 01. 31.)
III. Fcsfs., „T” állomány (d.n.)
Kitüntetés: Közbiztonsági Érdemérem - arany (1986)
Dícséret: 11 alkalommal
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1983-ban kelt Jellemzéséből:

1980. május 1. óta dolgozik a BM Pártbizottság Propaganda és Művelődési Osztályán mint titkárnő. [...] Gyors- és gépírói munkáját magas színvonalon, nagy pontossággal, gyorsan és kulturáltan végzi. [...] Gondolkodása, magatartása komoly, érett és megfontolt. [...] Rendszeresen olvas szépirodalmi műveket. [...] A Pártalapszervezetben mint szépirodalmi könyvterjesztő végez pártmunkát.”

 

Kivonat Szolgálati adatlapjából:

1962-1973 között a MAHART alkalmazásában állt. 1973-ban kezdte rendőrségi munkáját mint a I/I csoportfőnökség gépírónője. 1978-ban három hónapig az MTV titkárnője volt, majd két évig az MSZMP BM Kormányőrség Bizottság (9. sz. PB), ezt követően pedig a BM PMO titkárnője.  1989. december 1-én helyezték át a III. Főcsoportfőnökség Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság állományába. 1976-ban lépett be az MSZMP-be.  

 

Pallagi Ferenc vezérőrnagy, belügyminiszter-helyettes 1989. november 21-én kelt, 009/376/1989. számú parancsa áthelyezte, „A szolgálati érdekében - az 1971. évi 10. sz. tvr. 19. § alapján 1989. december 1-jei hatállyal a BM III. Főcsoportfőnökség T. állományából a BM Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság állományába és kinevezem a kiemelt főelőadói státusz terhére előadónak.[...] Beo. illetménye: 11 450 Ft.” A parancs előadója Dömény Tamás alezredes volt.

 

Dr. Gál Zoltán belügyi államtitkár által aláírt, 009/72/1990. számú parancs alapján nyugállományba helyezve 1990. január 31-i hatállyal, „A Belügyminisztériumban végzett eredményes munkája elismerése mellett, mivel átszervezés miatt, neki fel nem róható okokból részére beosztást nem tudtunk biztosítani. [...] Egyben elrendelem részére a 22/1971. sz. Korm. rendelet 27-ában biztosított jogomnál fogva, a szolgálati évek után járó teljes nyugdíja folyósítását.” A parancs előadója Kőrösné főhadnagy volt, helyette azonban dr. Császár Józsefné aláírása olvasható.

TÉRKÉP