NAROZSNY ISTVÁN

D-77
Anyja neve: Bilkey Margit
Született: Huszt, 1948. 07. 01.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola: Állam-és Jogtudományi Egyetem (1973)
Párt iskola:
Szakiskola: 6 hó alapkiképzés (1983)
Nyelvtudás: orosz (alapfok)
francia (alapfok)
Fedőmunkahely: FÉG makói gyáregysége, később a Mikroelektronikai Válallat
Elhárítás: Ipari elhárítás
Lakcím:
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Hadnagy (1979. 09. 01.)
Főhadnagy (1983. 07. 01.)
Szolgálati hely, idő: Csongrád M. III/II. Oszt. (1979. 09. 01.)
BRFK III/II. Oszt., op.beo. (1982. 05. 01.)
III/II-6. Oszt., főop.beo (1985. 03. 01.)
Elbocsátva (1986. 03. 31.)
Kitüntetés:
Dícséret:
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1986. január 24-én kelt Minősítés-kiegészítéséből:

A pártnak nem tagja, de közösség szemléletű és beállítottságú, amely pozitív tulajdonságát a munkahelyi társadalmi életben aktívabban és hatékonyabban kell érvényesítenie. [...] Állambiztonsági feladatait fedőmunkahelyén az elektronikai kormányprogram végrehajtásával megbízott Mikroelektronikai Vállalat Jogi- és Ellenőrzési Főosztályvezetőjeként végzi. Állambiztonsági szakmai munkájával kapcsolatban a szakszerűség, önálló munkavégzés és kezdeményező készség hiányát tapasztaltuk – áthelyezését követően – melyek kiküszöbölésére több alkalommal felhívtuk figyelmét, változást azonban nem észleltünk. Szakmai munkájának megítélését károsan befolyásolja Narozsny elvtárs konspirációs fegyelmezetlensége, mellyel veszélyezteti az állambiztonsági munka eszközeinek, módszereinek titkosságát, az operatív munka végzésének biztonságát. Állambiztonsági tiszthez méltatlan magatartásával a Belügyminisztériumot és annak állambiztonsági szolgálatát mások előtt lejáratta. Többszöri figyelmeztetés ellenére sorozatosan súlyos dekonspirációt követett el. Szakmai kötelességének elmulasztása miatt megrovás fegyelmi büntetésben részesült. Összességében megállapítható, hogy dr. Narozsny elvtárs biztonsági és megbízhatósági okok miatt az állambiztonsági munkában alapvetően szükséges követelményeknek nem felel meg, ezért a Belügyminisztérium személyzeti szabályzatának 46/D pontja alapján a belügyi szolgálatának megszüntetését tartjuk szükségesnek azonnali hatállyal.

 

Kivonat Szolgálati adatlapjáról:

SZT pótdíja 400 Ft volt havonta. Apja körzeti orvos, neje  adminisztrátor. 1955-ben települtek át Magyarországra.