OLÁH MIHÁLY

D-163
Anyja neve: Süle Ilona
Született: Orosháza, 1936. 05. 24.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Budapesti Műszaki Egyetem, villamosmérnöki kar (1969)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosító szocialista politikai-gazdaságtan (1974)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Budapesti Távbeszélő Igazgatóság, osztályvezető, hírközlő rendszertervező
Elhárítás: Hírközlési elhárítás
Lakcím: Budapest XVII. Sima u. 25.
Telefon:
Szociális származás: munkás

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1972. 12. 01.)
Százados (1977. 12. 01.)
Szolgálati hely, idő: III/II-6. Oszt., op.beo. (1972. 12. 01.)
III/II-6-b. alo., főop.beo., K-14 (1974. 11. 01.)
Szolgálati viszonya megszűnt elhalálozása miatt (1983. 06. 10.)
Kitüntetés: Kiváló Társadalmi Munkáért (1979)
Szolgálati Érdemérem (1982)
Dícséret: 1 alkalommal 2 000 Ft értékben
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1972. augusztus 28-án kelt Önéletrajzából:

1970 júl-ban kineveztek a Teréz TÜ Központos osztály vezetőjének

 

Részlet az 1979. március 6-án kelt Minősítéséből:

Fedőmunkahelyi vezetőjével jó munkakapcsolatot épített ki. [...] A kialakított hírforrásait jól hasznosítja, a szűrő-kutató munka, valamint a preventív védelmi jellegű feladatok teljesítésénél. A hozzákapcsolt hálózati személyekkel rendszeresen foglalkozik. [....] Jól és eredméynesen  működik együtt az objektumot tartó nyílt állományú operatív tiszttel.

 

Részlet az 1981. augusztus 15-én Koncz János alezredes vonalvezető által összeállított Minősítés kiegésítéséből, melyet Pálinkás Lajos alezredes alosztályvezető hagyott jóvá:

Fedőmunkahelyi igazgatója – a pártszervezet titkárával egyetértésben – Oláh elvtársat beosztásából – Üzembiztonsági Osztályvezető- leváltotta.  1981. végéig az Iagazgatóság Műszaki Nyilvántartási Osztály Eszköznyilvántartó Csoport vezetésével bízta meg. 1982. januárjától az új Krisztina Távbeszélő Központ Központos Osztály vezetőjévnek tervezik kinevezni. Oláh elvtárs a fenti döntést a velünk való előzetes konzultálás figyelembe véve elfogadta. [...] a hálózattartó tevékenységét változatlanul ellátja. [...] új fedőmunkakörében jelentősen megnövekednek állambiztonsági hjellegű lehetőségei, elsősorban preventív védelem, hírközlésbiztonság vonatkozásában. [...] Vigyázzon arra, hogy ismételten ne teremtődjön személye körül olyan légkör, mely elmarasztaláshoz szolgálhat alapul. Amennyiben Oláh elvtársnál pozitív változás nem következik be, úgy javaslatot teszünk állományviszonyának megszüntetésére.”

 

Neje a Magyar Posta alkalmazottja volt.Havi bére 5 520 Ft volt,

 

1983. június 10-én elhunyt, lakása környékén egy motorkerékpáros elütötte, a helyszínelésnél megállapították, hogy saját hibájából történt a baleset.

 

 

TÉRKÉP