ÖLVETI GÁBOR

AK-21
Anyja neve: Dancsi Klára
Született: 1950. 08. 01.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola:
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem (1980)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Debreceni Agrártudományi Egyetem, kollégiumi nevelőtanár
Elhárítás: Elhárítás külföldi ösztöndíjasok között
Lakcím:
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Hadnagy (1976. 12. 01.)
Százados (1980. 09. 24.)
Őrnagy (1985. 10. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM Hajdú-B. M. III/III. Oszt. (1976. 01. 01.)
Leszerelve kérelmére (1988. 03. 31.)
Kitüntetés:
Dícséret: Jutalom a MLEE 279/1980.sz oklevél jeles minősítése miatt
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Kivonat Szolgálati adatlapjának tartalmából:

Apja rendőrtiszt. KLTE, majd a debreceni megyei művelődésügyi központ előadója, 1976-tól fedőmunkahelye a debreceni Agrártudományi Egyetem kollégiuma, ahol nevelőtanár. Fél év operatív alapkiképzést kapott, amelyből az osztályvzető vizsgáztatta. Operatív elenőrzéseket, tanulmányozó-kutató munkát végzett. Az 1983-as jellemzésben nem elégedettek vele, mivel munkahelyén nem épített ki kellően széles körű társadalmi kapcsolatokat, nem kellően aktív és önálló. Fizetése 1980-ban  8 000 Ft volt.

 

Dr. Horváth József vezérőrnagy, III/III csoportfőnök 1988. március 18-ánb kelt, 009/85/1988. számú parancsa elbocsátotta kérelmére, „Az 1971. évi 10 sz. tvr. 6. §. a./ pontja alapján, 1988. március 31-i hatállyal.

A parancs előadója Brancsi alezredes volt.