ÖRDÖG LÁSZLÓ

D-2
Anyja neve: Kálmán Mária
Született: Székesfehérvár, 1924. 12. 16.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola:
Párt iskola: pártiskola (1 év) (1954)
Szakiskola: Idegen Nyelvi Főiskola (1962)
Nyelvtudás: német (felsőfok)
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest II. Vérhalom tér 27/C.
Telefon:
Szociális származás: munkás

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Százados (1956. 11. 10.)
Őrnagy (1961. 11. 15.)
Alezredes (1967. 11. 15.)
Szolgálati hely, idő: II/5. OSzt., főop. (1956. 11. 10.)
II/2. Oszt., alo.vez. (1957. 01. 01.)
III/II-3. Oszt., oszt.vez. (1962. 08. 15.)
III/II. Csfs. "SZT" áll. (1963. 01. 01.)
III/II-1. Oszt., főop. (1971. 04. 30.)
III/II-6-a. alo., főop. (1971. 07. 01.)
Leszerelve kérelmére (1977. 05. 31.)
Kitüntetés: Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata (1950)
Árvízvédelmi Érem (1954)
Munka Érdemrend - bronz fokozata (1954)
Árvízvédelmi Érem (1956)
20 éves Szolgálati Érdemérem (1976)
Dícséret: 6 alkalommal, összesen: 14 000 Ft értékben
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet Szolgálati adatlapjának tartalmából:

„Kecskeméten, mint a megyei Pártbizottság másodtitkára, az ott állomásozó III. hadtest tisztikarával együttműködve irányítottam az ellenforradalmárok elleni fegyveres harcot. 1956. X. 31-én a Párt VB határozata alapján Budapestre jöttem, itt a pártközpontban dolgozó elvtársakkal tartottam a kapcsolatot, majd november 10-től az V. ker kapitányságon szovjet katonákkal együttműködve részt vettem a rend helyreállításában. Ettől az időponttól vagyok BM állományban.”

 

Részlet az 1957-ben kelt Önéletrajzából:

„Apám napszámos volt, 8-an vagyunk testvérek [...] 1943-ban segéd lettem és egészen 1944 végéig ott dolgoztam. ekkor behívtak munkaszolgálatra, majd intézkedés jött, hogy vigyenek minket Németországba [...] többed magammal megszöktünk [...] 1945. január 9-én [...] a Körút és a Tompa u. sarkán szovjet katonák egy házba küldtek be és [...] elindultunk Gödöllőre, mint ott kiderült a fogolytáborba. Gödöllőn jelentkeztem a német fasizmus elleni harcra, így kerültem 1945. március végén az új demokratikus hadseregbe [...] Ki is mentünk Ausztriába, azonban harcokban nem vettünk részt.„

 

 

Részlet az 1974-ben kelt Minősítéséből:

„1971. április 1-én került kihelyezésre a KGM Ipargazdasági, Szervezési és Számítástechnikai Intézethez Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya vezetőjének. Kettős jogállású státuszát Fekete József volt igazgató, Kis-Jovák József jelenlegi igazgató Szabó Ferenc Keredekdelmi Osztály vezetó ismerik, Utóbbi SZT tiszt volt. Az Intézet igazgatója kérésünkre az NKO-t önlló osztályként saját hatáskörébe utalta, ezzel biztosította Ördög elvtárs szabad mozgását, valamint a tőlünk kapott feladatok zavartalan ellátását. [...] feladata a külföldi szolgálati kiküldetések felülvizsgálata, engedélyezése, illetve engedélyeztetése, az érintettek eligazítása és beszámoltatása az úti és tárgyalási jeleentések értékelése, valamint a külföldi állampolgáraok belépésének engedéyleztetése és azok ellenőrzésének megszervezése. [...] Minden állambiztonságilag értékelhető eseményről tud, mivel olyan személyi, illetve információs bázist épített ki, amely biztosítja számára a tájékozódást. Ezekről rendszeresen beszámol, illetve írásos jelentést készít. [...] A német nyelvet tárgyalási fokon beszéli. [...] kérte más területre való áthyelezését [...] lehetőségeit és képességeinek jobb kihasználása érdekében 1974. július 1-i hatállyal áthelyezzük a KGM Műszaki Tudományos Tájékoztató Intézethez, ugyancsak NKO vezetőnek.”

Minősítését Tóth István alosztályvezető hagyta jóvá.

 

Polgári szakképzettsége vasesztergályos volt.

TÉRKÉP