ÓVÁRY GYÖRGY

„67”
Anyja neve: Kürschner Borbála
Született: Budapest, 1926. 12. 29.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Főiskola (d.n.)
Párt iskola:
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest I. ker. Szirtes út 3/a
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Hadnagy (1963. 03. 15.)
Főhadnagy (1966. 04. 01.)
Szolgálati hely, idő: III/II. Csfs., op.beo. (1963. 03. 15.)
Leszerelve kérelmére (1968. 06. 15.)
Kitüntetés:
Dícséret:
Fenyítés: Megrovás - Beosztásával össze nem egyeztethető magatartásért (1965)

BIOGRÁFIA

Részlet az 1968-ban kelt Minősítéséből:

„1963. óta teljesít belügyi szolgálatot, mint „SZT” állományú operatív tiszt. Rendőri, állambiztonsági szabályzatot, tanulmányi anyagot munkája mellett vette át [...] Társadalmi, politikai munkát korábban a Munkásőrségnél, jeleleg az üzemi pártszervezetnél végez [...] Szállodai munkát élethivatásának tekinti. A kémelhárítással összefüggő munkáját visszatérő hibákkal, irányítás mellett megoldotta [...] Óváry fhdgy. elvtárs az állambiztosági szolgálatot nem tekinti élethivatásnak, nem képes a tiszti, illetve az állambiztosági munkához szükséges szolgálati fegyelmet magáévá tenni, normáink szerint élni és cselekedni, a polgári éeltben megszokott életszemléleten véktoztatni. Javaslat: Leszerelési kérelmét javaslom elfogadni és a vállalaton belül másik szállodába történő áthelyezése érdekében intézkedni.„

A minősítést Sztankó János r. alezredes alosztályvezető állította össze, Czinege Dezső őrnagy a személyzeti főelóadó hagyata jóvá.

 

Részlet a Szolgálati adatlap tartalmából:

„[1956-ban] Munkahelyemen a Belkereskedelmi Minisztérium Munkaügyi Osztályán.  Gasági munkámat végeztem, igyekeztem a vállalati munkástanácsok bérügyi túlkapásait megakadályozni.

 

Eredeti foglalkozása: szállodai üzletvezető, polgári foglalkozása: munkaügyi vezető.