PAIN LAJOS

AB-74
Anyja neve: Pap Ilona
Született: Budapest, 1955. 08. 26.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, vendéglátóipari szak (1976)
Párt iskola:
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Astoria Szálló, üzletvezető helyettes
Elhárítás: Elhárítás az idegenforgalom területén
Lakcím: Budapest XIX. Határ út 18. fszt. 3.
Telefon:
Szociális származás: alkalmazotti

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Alhadnagy (1979. 10. 01.)
Hadnagy (1982. 10. 01.)
Főhadnagy (1986. 10. 01.)
Szolgálati hely, idő: III/II-8. Oszt., op.beo., K-17 (1979. 10. 01.)
III/II.2. Oszt., főop.beo., T-17 (1985. 07. 01.)
III/II.2. Oszt., főop.ti., T-17 (1988. 01. 01.)
BM szolgálat vége elhalálozás miatt (1988. 04. 18.)
Kitüntetés: Közbiztonsági Érdemérem - ezüst (1986)
Dícséret: Dicséretben és jutalomban két alkalommal részesült.
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Az 1983. december 8-i minősítése szerint:

„Munkaköréhez tartozik az operatív szempontból kiemelt jelentőségű szálloda portai munkájának irányítása és felügyelete. […] A szálloda vezetése nagymértékben támaszkodik munkájára, tapasztalataira, véleményét minden szakmai kérdésben kikérik és azt elfogadják. […] Operatív feladatát képezi fedőmunkahelyén a kémelhárító szűrő-kutató felderítő munka szervezése, végzése, a hozzákapcsolt hálózati személyek vezetése, nevelése, képzése, továbbá az objektumban végrehajtandó operatív akciók előkészítése és azok lebonyolításában történő aktív részvétel. […] Felesége előtt a BM-hez tartozását ezideig nem fedtük fel, de Pain elvtárs azt szükségesnek tartja. A kérdés megoldását a közeljövőben tervezzük.


Kivonat Szolgálati adatlapjából:

Apja a Dél pesti Vendéglátóipari Vállalat osztályvezető helyettese, anyja háztartásbeli. Neje adminisztrátor. 1978-tól párttag, 1969-től KISZ tag. Az ELTE gyakorló Gimnáziumban végzett, ott KISZ agitprop. titkár volt. A katonaság alatt a határőrségnél szolgált Kőszegen, mint sorállományú útlevélkezelő. Itt kezdte el érdekelni önéletrajza szerint az operatív munka. 1976-tól a Kelet-Pesti Vendéglátóipari Vállalat termelési osztályán instruktor. 1979-től SZT-tiszt fedőmunkahelye az Astoria Szálló, ahol üzletvezető helyettes. Ez előtt a Szabadság szállóban dolgozott, ahol szakmai gyakorlatot is szerzett.  Havi SZT pótdíja 800 Ft volt. Munkájával felettesei maximálisan elégedettek voltak.  

 

Harangozó Szilveszter 1988. június 8-án kelt, 009/215/1987. számú parancsa megszüntette szolgálati jogviszonyát, elhalálozás miatt, 1988. április 18-i hatállyal.

A parancs előadója Madzin András főhadnagy volt

TÉRKÉP