PETŐ SÁNDOR

D-2
Anyja neve: Szilvási Jusztina
Született: Hódmezővásárhely, 1938. 06. 07.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola:
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem (1977)
Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosító Nemzetközi Politika (1980)
Szakiskola: Rendőrakadémia ÁB szak (1966)
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest XIV. Rákosfalvai park 5/a. X/42.
Telefon:
Szociális származás: munkás

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Százados (1977. 07. 01.)
Őrnagy (1983. 10. 01.)
Szolgálati hely, idő: Kormányőrség (1960. 01. 01.)
RAK (1964. 09. 01.)
III/II/2-a. alo., op.ti. (1966. 01. 01.)
III/II/2-a. alo., op.ti., K-17 (1971. 01. 01.)
III/II-11. Oszt., főop.beo., K-14 (1985. 01. 01.)
III/II-1. Oszt., főop.ti. (1988. 01. 01.)
BM szolgálat vége (1988. 07. 31.)
Kitüntetés: Közbiztonsági Érdemérem - arany (1975)
25 éves Szolgálati Érdemérem (1985)
Dícséret: 7 alkalommal kapott pénzjutalmat
Fenyítés: Dorgálás büntetésben részesítették vezetői utasítás figyelmen kívül hagyása miatt (1981)

BIOGRÁFIA

Részlet az 1982-ben kelt Minősítéséből:

Politikailag megbízható. A Párt, kormány politikájával egyetértő, a szocializmushoz hű elvtárs. Politikai jellegű beszélgetéseken a párt politikáját támogató nézeteit fejti ki [...] Politikai műveltsége, felkészültsége közepesnek mondható. A pártcsoportban állandó pártmunkája a faliújság szerkesztése. Ezen feladatát kifogástalanul teljesíti. Pető elvtárs az állambiztonsági munkát szereti, azt hivatásának tekinti. Jelenlegi fő feladata szűrő-kutató munka végzése a 40. sz. objektum volt kapcsolatai közözz. Feladatát képezi még ügynökgyanús személyek kiszűrése és beszervezések végrehajtása. Három hálózati személyt tart, a közelmúltban szervezett be egy jó lehetőségekkel rendelkező jelöltet [...] A munkában egy-egy személyre vonatkozó információ gyüjtésben türelmes, precíz és lankadatlan.. Hálózati tipp-személyek és jelöltek felkutatásában egyéegy operatív feladat megoldásában kezdeményező. Nehézsége az írásos jelentések összeállításában van. Jelentései esetenkéntkörülményesek, terjengősek.

 

Kivonat Szolgálati adatlapjából:

Apja műszerészsegéd, 1945-től MKP tag és a Vasas szakszervezet elnöke, anyja szegény földműves gyermeke. Legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános. 1960-ig szakmájában dolgozott, 1960-1964 között a kormányőrségben szolgált, innen ment a Rendőrtiszti Akadémiára. 1971-től BM alkalmazott a III/II-2-a osztályon. 1976-tól MSZMP tag, neje eladó, SZT pótdíja 500 Ft volt 1985-ben. Szolgálati nyugdíját 8 335 Ft-ban állapították meg, tartalékos állományba került 1988. július 27-ig. Ezután rokkantsági nyugdíjjal végleg nyugállományba küldték, mely alkalommal 10 894 Ft jutalmat kapott.

 

Dr. Rédei Miklós vezérőrnagy III. főcsoportfőnök-helyettes, 009/260/1988 számú parancsa rokkantsági nyugállományba helyezte, „Az 1971. évi 10. sz. tvr. 5. § /2/ bekezdés a., pontja alapján, a Belügyminisztérium állományában végzett eredményes munkája elismerése mellett, 1988. június 31-i hatállyal” egyben 6 000 Ft pénzjutalomban részesítette.

A parancs előadója Loss I. alezredes volt.

TÉRKÉP