RAÁTZ ELEMÉR

AO-7
Anyja neve: Tucsek Irén
Született: Brassó, 1929. 12. 04.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola: Agrártudományi Egyetem (1953)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem Általános tagozat (1966)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Gödöllői Agrártudományi Egyetem, egyetemi főtitkár
Elhárítás: Elhárítás külföldi ösztöndíjasok között
Lakcím: Gödöllő Tavaszmező u. 19.
Telefon: 82-63
Szociális származás: értelmiségi

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1976. 05. 01.)
Százados (1981. 04. 01.)
Őrnagy (1984. 10. 01.)
Alezredes (1987. 03. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM Pest M. RFK III/III. Oszt., op.tiszt. (1976. 05. 01.)
BM Pest M. RFK III/III. Oszt., főop.beo., T-17 (1979. 01. 01.)
BM Pest M. RFK III/III. Oszt., alo.vez., T-13 (1987. 03. 01.)
Nyugállomány (1989. 11. 31.)
Kitüntetés: Kiváló Dolgozó jelvény (1963)
Munka Érdemrend - bronz fokozata (1968)
Ifjúságért Érdemérem (1973)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1980)
Dícséret: BMH dicséret + 8 000 Ft (1989)
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Kivonat Szolgálati adatlapjából:

Ssaját bevallása szerint vallásos nevelést kapott és az 1956-os események „megzavarták” és gondolkodása nem volt mentes a nacionalista „hibáktól”. 1957-ben szakít vallásosságával. 1958-tól MHSZ aktivista. Foglalkozása agrármérnök, mezőgazdasági szaktanár. Munkahelye 1954.I.1.-től a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, 1963-ig tanársegéd, 1961-től egyben nevelőtanár 1966-tól pedig diákotthonigazgató is, 1968-ban adjunktus, 1969-től a dékáni hivatal vezetője, 1971-ig rektori hivatal vezetője, ezt követően egyetemi főtitkár. 1962-1967 között KISZ VB-tag,, 1963-tól MSZMP-tag, 1966-1970 egyetemi PB tagja, ezt követően vezető propagandista. 1980-as jellemzése szerint „Hálózatépítés vonalán, jelöltek felszínrehozása, majd tanulmányozásában ért el eredményeket. Összesen 6 fő feldolgozásában vett részt, 10 fő hálózati személy kiválasztását segítette elő.

Dr. Kamara János belügyminiszter 009/61/1987. számú parancsa kinevezte a Pest M. RFK. III/III. Osztály főoperatív beosztottját ugyanott alosztályvezetőnek, és egyben előléptette rendőr alezredessé.

Pallagi Ferenc vezérőrnagy belügyminiszter-helyettes 009/364/1989. számú parancsa nyugállományba helyezte, és dicséretben valamint jutalomban részesítette 1989. december 31-i hatállyal, „Az 1971. évi 10. sz. tvr. 5. §. /1/ bekezdés alapján – a szolgálat felső korhatárának elérésével, a Belügyminisztérium állományában végzett eredményes munkája elismerése mellett. [...] egyben [...]  - az 1971. évi 10. sz. tvr. 31. § /1/ bekezdés alapján - a szolgálat példamutató teljesítéséért: 8 000 Ft.

Mindkét parancs előadója Dömény Tamás alezredes volt. 

TÉRKÉP