RADICS GYULA

AC-33
Anyja neve: Németh Mária
Született: Somogysámson, 1934. 03. 03.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola: Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki kar (1958)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosító politikai gazdaságtan (1969)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Pollack Mihály Főiskola, Főigazgatói Hivatal, hivatalvezető
Elhárítás: Elhárítás külföldi ösztöndíjasok között
Belső elhárítás
Lakcím: Pécs 39-es Dandár (Esztergár Lajos) u. 2/e I/2.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Százados (1978. 12. 01.)
Őrnagy (1984. 10. 01.)
Alezredes (1989. 04. 01.)
Szolgálati hely, idő: Baranya M. RFK. III/III. Oszt., főop.ti., T-17 (1978. 12. 01.)
Szolgálatban visszatartva a jelzett dátumtól (1989. 04. 01.)
Nyugállomány (1990. 01. 31.)
Kitüntetés: Közbiztonsági Érdemérem - arany (1982)
Dícséret: 1987-től 1990-ig 4 alkalommal, 26 000 Ft értékben
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Kivonat Szolgálati adatlapjából:

Apja kisiparos. 1953-ban érettségizett, 1958-ban végzett a BME gépész szakán. 1951-től MDP tag. 1960-tól MSZMP tag.1969-ig műszaki ellenőr a mecseki ércbányász vállalatnál, 1973-ig főmérnök az Építő Gépgyártó Vállalatnál, 1973-tól a pécsi Pollack Mihály Főiskola Főigazgatói Hivatalának vezetője. SZT pótdíja 800 Ft volt havonta. 1985-től az intézmény dolgozóinak pártalapszervi titkára

 

Jellemzése szerint:

„A preventív védelem területén figyelemmel kíséri a főiskolai dolgozók és hallgatók általános erkölcsi és politikai magatartását, befolyásolja és elősegíti pozícióink alakulását, ellenőrzi az intézmény külkapcsolatait. Részt vezs hálózatjelöltek tanulmányozásában és a már meglévők ellenőrzésében, egzisztenciális problémáik megoldásában.”

 

Dr. Horváth István belügyminiszter 1989. április 13-án kelt, 009/117/1989. számú parancsa szerint szolgálatban visszatartva „A szolgálat érdekében – az 1971. évi 10. sz. tvr. 5. § (6) alapján beleegyezésével, meghatározatlan időre.” valamint és előléptetve soron kívül alezredessé 1989. április 1. hatállyal. „Beosztási illetményét az 5/1985. BM számú Út. 1/a pontja alapján 8 600 Ft-ban állapítom meg.”

A parancs előadója Dömény Tamás alezredes volt, láttamozta Harangozó Szilveszter is.

 

Dr. Ilcsik Sándor vezérőrnagy a Belügyminisztérium miniszter-helyettese által aláírt, 009/53/1990. számú parancs alapján nyugállományba helyezve 1990. január 31-i hatállyal, a szolgálat felső korhatárának elérésével. „A Belügyminisztériumban végzett eredményes munkája elismerése mellett.” A parancs előadója Papp M.-né főhadnagy volt. Fedőszáma mellett piros tintával a 1259-es szám van írva.

TÉRKÉP