RATKAI MIKLÓS, DR.

AS-15
Anyja neve: Juhász Etelka
Született: Debrecen, 1944. 08. 02.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Gépipari Technikum (1962)
József Attila Tudomány Egyetem V. évfolyam (1980)
Párt iskola: ML középiskola (1971)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Nagyalföldi Kőolaj és Földgáztermelő Üzem, igazgatási osztályvezető
Elhárítás: Ipari elhárítás
Lakcím: Szolnok Kassai u 28. I/3a
Telefon:
Szociális származás: alkalmazotti

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Alhadnagy (1976. 01. 01.)
Hadnagy (1979. 01. 01.)
Főhadnagy (1983. 01. 01.)
Szolgálati hely, idő: Szolnok M. RFK III/II. Oszt., op.beo., T-19 (1976. 01. 01.)
Leszerelve kérelmére (1983. 09. 30.)
Kitüntetés:
Dícséret:
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részelt az 1980 október 3-án kelt Alapminősítéséből, melyet Fekete Mátyás alezredes osztályvezető-helyettes állítot össze, Török Sándor százados a pártszervezet titkára, Barcsi Gyula alezredes a személyzeti osztály vezetője szignált és Jankovsics Zoltán alezredes főkapitány-helyettes hagyott jóvá:

Kapcsolatteremtési és tárgyalási készsége jó, kiváló szervező.  [...] Fejlődött hálózati operatív munkája, pozitív részese volt objektumában jelentkező hálózatépítő munkáak, melyet helyes meglátásaival és javaslatival segített elő. Továbbiakban hálózati operatív munkája során törekednie kell a hozákapcsolt hálózat következetes ellenőrzésére, vezetésére és nevelésére. [...] A konspiráció további erősítése érdekében a BM-hez való tartozását engedélyezett javaslat alapján 1979. október 3-án felesége előtt felfedtük, melyet titoktartási nyilatkozatban rögzítettünk. [...] 1984-ig szerezze meg egy nyugati nyelvből a középfokú nyelvvizsgát. Egyetemi tanulmányai befejezése után, főoperatív beosztásra is alkalmasnak tartom.”


Neje a Szolnok megyei Tanács Személyzeti és Oktatási Osztályának főelóadója.

TÉRKÉP