RÉVÉSZ MIKLÓS

E-18, K-367
Anyja neve: Zemljanszkaja Klavdija
Született: 1942. 01. 01.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola:
Párt iskola:
Szakiskola:
Nyelvtudás: angol (felsőfok)
orosz (felsőfok)
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím:
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Alezredes (1988)
Szolgálati hely, idő: III/III-2. Oszt., alo.vez., MA-8 (1988. 07. 21.)
III/I. Csfs. (1990. 01. 01.)
Kitüntetés:
Dícséret:
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Révész Géza volt honvédelmi miniszter (1957-1960) fia.

 

Harangozó Szilveszter 1988. július 21-én kelt, 009/274/1988. számú parancsa áthelyezte a BM III/I Csoportfőnökség állományából, a BM III/III-2 Osztály állományába, alosztályvezetőnek, „A szolgálat érdekében, az 1971. évi 10. sz. tvr. 19. § alapján, 1988. augusztus 1-i hatállyal, [...] Új fedőszáma, E-18. Egyben SZT pótdíj folyósítását engedélyezem a mindenkori fedőmunkahelyi illetménytől függetlenül. Valamint nyelvtudási pótlék folyósítását engedélyezem: - a vonatkozó rendelkezés alapján – felsőfokú angol nyelvvizsgája alapján, mely beosztásához nélkülözhetetlen, és felsőfokú orosz nyelvvizsgája alapján, mely beosztásához előnyös. Mksz: MA-8. Beo.ill: 13 500 Ft. Nyelvtudási pótlék havi összege angol nyelv után: 1 600 Ft, [...] orosz nyelv után: 800 Ft.”

A parancs előadója Brancsik alezredes volt.

 

Pallagi Ferenc vezérőrnagy, belügyminiszter-helyettes 1989. december 21-én kelt, 009/414/1989. számú parancsa áthelyezte, „A szolgálati érdekében - az 1971. évi 10. sz. tvr. 19. § alapján 1990. január 1-jei hatállyal [...] a BM III/III Csoportfőnökség állományából, a BM III/I  Csoportfőnökség állományába. Beosztásába való kinevezéséről, illetményének és pótlékainak megállapításáról a BM III/I. Csoportfőnökség vezetője gondoskodik. Új fedőszáma: K-367”

A parancs előadója: dr. Kiss alezredes volt