RÓBEN LÁSZLÓ

D-5
Anyja neve: Barmasenkó Ilona
Született: Budapest, 1922. 07. 28.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola:
Párt iskola: 2 hónapos
Szakiskola: Rendőrakadémia levelező tagozat, 3 éves (1962)
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest V. Alpári Gyula u. 7.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1955. 12. 01.)
Százados (1960. 10. 29.)
Szolgálati hely, idő: BM III/V. Csfség., op.beo. (1956)
III/?.Oszt., op.beo. (1958)
III/III-2.Oszt., op.beo. (1958)
III/V-2., tech. (1964)
III/II. Csfség. Titárság., op.beo. (1970)
Elhunyt (1974. 06. 24.)
Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1958)
Dícséret: 3 alkalommal összesen: 2 300 Ft jutalomban részesült
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet a Szolgálati adatlap tartalmából:
„1956. október 23-ig a Kohászati Anyagellátó Vállalat Üzemében tartózkodtam. 23-tól Vállalatomnál és lakásomon. 1956. november 4-e után a Szikla Központban teljesítettem BM szolgálatot, ahová a Karhatalomból hívtak.”


Részlet 1969-ben kelt jellemzéséből:
„1956 decemberében került a BM állományába, a volt II/10. osztályra műszerészi beosztásba. 1958-ban saját kérésére a II/6. osztály operatív beosztottja lett. Feladata az iparban előforduló rendkívüli események kivizsgálása és helyszinelése volt [...] Róben elvtárs szakmai felkészültsége még ma sem éri el a szakmai terület közepes szinvonalát. Végzett munkája alapján szakmáját nem érzi hivatásának. [...] Munkatársaival, környezetével szemben változtasson intrikus magatartásáán. Vélt jólértesültségét ne használja fel környezetének befolyásolására. Következtetés: Szakmai ismeretei és végzett munkája alapján technikusi beosztásban nem alkalmas. Ezért javaslom közgazdasági végzettségének megfelelő munkakörbe áthelyezni, kérelmével egyetértve.”