RUSZNYÁK BÉLA

D-149
Anyja neve: Huszár Mária
Született: Lőrinci, 1933. 09. 06.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola: Nehézipari Műszaki Egyetem (1956)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem (1965)
Szakiskola:
Nyelvtudás: német (felsőfok)
Fedőmunkahely: METALIMPEX, Államközi Osztály, osztályvezetője
Elhárítás: Ipari elhárítás
Lakcím: Budapest XIV. Füredi u. 60.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1976. 02. 01.)
Százados (1981. 01. 01.)
s.k. Őrnagy (1988. 11. 30.)
Szolgálati hely, idő: III/II-7. Oszt., op.beo, K-17 (1976. 02. 01.)
III/II-12. Oszt., op.beo. (1981. 01. 01.)
III/II-7. Oszt., op.ti. (1988. 01. 01.)
III/II-8. Oszt., op.ti., MB-17 (1988. 06. 31.)
Nyugállomány (1988. 12. 31.)

Kitüntetés: Közbiztonsági Érdemérem - arany (1983)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - ezüst (1988)
Dícséret: Két alkalommal részesült dicséretben és jutalomban.
Fenyítés: Megrovás - Visszaélés miatt (1987)

BIOGRÁFIA

Kivonat Szolgálati adatlapjának tartalmából:

Apja öntőmunkás, 1926-tól pártag, a Szocialista Hazáért és a Munkás-Paraszt Hatalomért Érdemérem tulajdonosa (az ötvenes években a pártból kizárták, később rehabilitálták). Emiatt 1953-ban őt is törölték a tagjelöltek sorából és csak később, 1957-ben léphetett be az MSZMP-be. Több munkahelyén is pártvezetőségi tag. Neje óvónő. Fiatalkorában KISZ titkár, kerületi KISZ Bizottsági tag. 1969-1975 között a varsói kereskedelmi kirendeltség titkára. Polgári szakképzettség: kohómérnök volt.

 

Részlet az 1979-ben kelt Jellemzéséből:

Operatív feladatait fegyelmezetten áés odaadással végzi. Rezidentúrájának legjobb tisztje. [...] Kitűnő operatív érzéke eredményeként az operatív alapismereteket rövid időn belül elsajátította. [...] Négy fő hálózat eredményes beszervezésének előkészítését végezte eredményesen. 1978 óta két fő hálózatot tart.

 

Dr. Rédei Miklós vezérőrnagy III. főcsoportfőnök-helyettes, 009/262/1988 számú parancsa megszüntette a 009/69/1981. számú parancsban elrendelt tartós vezénylését, 1988. július 31-i hatállyal, egyben beosztotta a BM III/II-8 Osztály operatív tisztjének

 

Dr. Rédei Miklós vezérőrnagy III. főcsoportfőnök-helyettes, 009/263/1988 számú parancsa kitüntette a Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozatával, „A Belügyminisztérium állományában végzett eredményes tevékenysége elismeréseként

A parancsok előadója Loss I. alezredes volt.

 

TÉRKÉP