SÜMEGI /STERN/ LÁSZLÓ

D-142
Anyja neve: Fleischer Júlia
Született: Budapest, 1926. 03. 05.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola:
Párt iskola:
Szakiskola: Dzerzsinszkij Iskola 8 hetes benntlakásos (1946)
Idegen Nyelvi Főiskola (1963)
Nyelvtudás: német (felsőfok)
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest VI. Benczúr u. 48.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Alhadnagy (1946. 04. 29.)
Hadnagy (1948. 01. 01.)
Százados (1954. 11. 07.)
Őrnagy (1958. 11. 15.)
Alezredes (1964. 11. 15.)
Szolgálati hely, idő: VFK Pol.Oszt. (1946. 04. 29.)
Szegedi Pol.Oszt. (1947. 01. 01.)
Budapesti Köz.Pol.Alo. (1948. 01. 01.)
II/6. Oszt. (1956. 01. 01.)
II/2. Oszt. (1956. 06. 01.)
Pest M. Pol.Oszt. (1957. 01. 01.)
II/4. Oszt. (1960. 01. 01.)
IDNY, hallgató (1960. 09. 01.)
III/II-1. Oszt., főop.beo. (1961. 11. 01.)
III/II-3-a. alo., főop.beo. (1963. 08. 01.)
III/II-7. Oszt., főop.beo. (1971. 07. 01.)
III/II-7. Oszt., kiem.főop., K-13 (1974. 11. 01.)
Nyugállományba helyezve a szolgálat felső korhatár elérése miatt (1983. 06. 31.)
Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1977)
35 éves Szolgálati Érdemérem (1981)
Dícséret: 15 alkalommal, összesen: 41 600 Ft értékben
Fenyítés: Írásbeli figyelmeztetés - Utasítás be nem tartása miatt (1964, törölve 1964)

BIOGRÁFIA

Részlet az 1957. december 18-án kelt Önéletrajzából:

1944. június 4-én munkaszolgálatra vonultam be a 701/307 munkaszázadhoz Vácra. Vácról Budapestre kerültem fel, ahol 1944. november 28-ig voltam, majd innen Sopronkőhidára mentünk ahonnan megszöktem. [...]  1946. április 29-ig, amikor is felvételt nyertem a volt Vidéki Főkapitányság politikai Osztályára [...] Az ellenforradalom kitörésekor lakásomon voltam [...]  telefonon értesítettek másnap reggel – okt.24 – hogy amíg nem szólnak ne menjek sehová [...] Október 26-ig lakásomon voltam, ekkor hallotam, hogy az ÁVH-s lakásokra járnak nemzetőrök és szedik össze a BM beosztottakat [...] November 12-én jelentkeztem [...] december végén jelentkeztem a Karhatalomba.

 

Részlet az 1974. július 13-án kelt Minősítéséből:

Az állambiztonsági munkához magasfokú hivatástudatot érez. Önálló véleménnyel, fejlett kritikai érzékkel rendelkezik. [...] Képes elhárítási területének áttekintésére, a hazai és külföldi nemzetközi vásárokkal, rendezvényekkel kapcsolatos elhárítási feladatok megszervezésére és végrehajtására. [...] Mindenekelőtt tippkutató, tanulmányozó és hálózattartó munkáját kell fokozni. A hozzákapcsolt hálózati rezidentúra vezetése, irányítása, a hálózatok munkájának eredméynessége jelenleg még elmarad a követelményektől. [...] Az adott elhárítási területen magasabbszintű állambiztonsági munka végzésére alkalmas. Szakmai továbbképzése indokolt.”

 

Beosztási illetménye 6 300 Ft volt.

TÉRKÉP