TAKÁCS IMRÉNÉ TOMSICS IRMA

AB-1
Anyja neve: Kreszola Ilona
Született: Budapest, 1919. 06. 09.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Pedagógiai Főiskola (1953)
Művelődési Minisztérium Kulturális Akadémia (1960)
Párt iskola: 5 hónap (1950)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Fővárosi Tanács VB, csoportvezető
Elhárítás: Belső elhárítás
Lakcím: Budapest XIII. Radnóti M. u. 14/a. VI/50.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1965. 09. 01.)
Százados (1969. 09. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM Bp.-i Főoszt., Op. Nyilvántartó Csoport, op.nyt. (1956. 12. 17.)
BRFK III/II.alo. „SZT”, op.beo. (1969)
Nyugállomány felső korhatár betöltése miatt (1975. 01. 30.)
Kitüntetés: Magyar Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozata (1949)
Szocialista Munkáért Érdemérem (1955)
Szocialista Munkáért Érdemérem (1967)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1970)
Dícséret: Főkapitányi dicséret + 1 200 Ft. (d.n.); illetve jutalom „Hazánk felszabadulásának 22. évfordulója Alkalmából” (1967)
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1965. augusztus 30-án kelt Önéletrajzból:
A felszabadulás előtt cípőgyári munkásként dolgoztam. […] Ellenforradalom alatt az MDP központban, Pártfőiskolán és rokonaimnál tartózkodtam.”

TÉRKÉP