TAMÁSI /LING/ ZOLTÁN

D-123
Anyja neve: Stefanits Anna
Született: Budapest, 1927. 02. 09.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola: 4 polgári (1943)
Párt iskola:
Szakiskola: Idegen Nyelvi Főiskola (1964)
Nyelvtudás: német (középfok)
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest II. Ady Endre. u. 11. fszt.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Őrnagy (1956)
Alezredes (1963. 01. 01.)
Szolgálati hely, idő: Tolna M., Politikai Osztály, nyomomozó (1945)
Miskolci Oszt., csop.vez. (1949)
Pécsi Oszt., alo.vez. (1950)
VII. Főo. III/III., alo.vez. (1952)
II/2.Oszt., III/II., főop.beo. (1956)
III/II-2-b. alo., főop.beo. (1965)
III/II-3/a. alo., főop.beo., K-14 (1971)
BM III/II-6. Oszt., főop.beo., K-14 (1974)
BM III/II-6. Oszt., kiem.főop.beo., K-13 (1978)
Nyugállomány (1983. 03. 01.)
Kitüntetés: Felszabadulás Emlékérem (1970)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1972)
Közbiztonsági Érdemérem - arany (1982)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1987)
Dícséret: 10 dicséret és jutalom
Fenyítés: Figyelmeztetés írásban nem megengedhető magatartásért (1962)

BIOGRÁFIA

Részlet az 1957-1959 között keletkezett Önéletrajzából:

Már 1943 óta kapcsolatot tartottam az illegális kommunista párttal […] A felszabadulás után közvetlenül 8 vagy 10 társammal együtt részt vettem a helyi MKP megalakításában és annak jelölése folytán 1945 márciusa óta az állambiztonsági szervnél teljesítek szolgálatot. […] Az ellenforradalom a volt VIII. Főosztályon ért. Október 30-ig az épületben tartózkodtam, mikor is olyan rémhíreket kaptunk, hogy a Széna téren vagy annak közelében lakó BM beosztottak lakásait kifosszák és hozzátartozóikat elviszik. vagy megölik. Ebben az időben a Batthyányi u 69-ben laktam és így én is érdekelve voltam. Ezért engedéllyel elmentem haza visszamenni azonban már nem tudtam (időközben az elvtársak elmentek). November 2-áig részben otthon bujkáltam, részben az utcán ténferegtem. Összeköttetésbe léptem Bán Ferenc elvtárssal. Megtudva azt, hogy a Budapesti Főosztályon partizánok vannak, azonkívül úgy tudtuk, hogy a Főkapitányság még tartja magát, (nem ismertük Kopácsi tevékenységét) ezért bementünk a Főkapitányságra.  […] Mikor azonban oda bementünk rögtön letartóztatásba kerültünk. […] 4-én a szovjet csapatok a városba […] kiengedetek bennünket, és egy szovjet elvtárs kíséretében felfegyverezve […] a pártházba mentünk, majd a BM épületébe. Ettől kezdve bevetésre mentünk ki. Az első operatív egységek megalakításától kezdve operatív munkát végzek.”

 

Részlet  az 1978-ban kelt Minősítéséből:

1945-től párttag, eddigi élete, munkássága és magatartása egyértelműen bizonyítja politikai szilárdságát, a szocialista társadalmi rendszerhez való hűségét és elvi következetességét. […] Pártmegbízatásait mint a fedőmunkahelyi pártszervezet aktivistája nagy hozzáértéssel és igyekezettel teljesíti. […] Állambiztonsági feladatait jól látja el, a hálózatépítő tanulmányozó és hálózattartó munkával kapcsolatos feladatait teljesítette. […] Az 1977-ben létrehozott SZT rezidentúra vezető-helyetteseként jelentős eredményeket ért el az állomány kiképzésében, az újonnan beállított SZT tisztek nevelésében, a gyakorlati munkába történő bevezetésében.”

TÉRKÉP