TARKÓ LAJOS

D-35
Anyja neve: Sajti Zsuzsanna
Született: Gyula, 1926. 03. 25.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola:
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem 2 éves (1954)
Szakiskola: Rendőrakadémia (1949)
Idegen Nyelvi Főiskola (1962)
Nyelvtudás: angol (felsőfok)
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest, VII. Madách tér 5.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Próbarendőr (1947. 01. 28.)
Őrvezető (1947. 08.)
Tizedes (1948. 05.)
Főhadnagy (1949. 09. 28.)
Százados (1951. 11. 07.)
Őrnagy (1954. 10. 23.)
Alezredes (1960. 10. 23.)
Szolgálati hely, idő: ÁV. Osztály Gyula, nyomozó (1947. 02.)
Rendőrakadémia (1948. 09.)
AVH Szem. Főosztály, alo.vez.h. (1949. 09.)
Belső Karhatalom, Szem.Oszt., oszt.vez. (1952. 09.)
BM Szem. Főo., alo.vez. (1953. 06.)
Gyüjtő Vizsg. Csop., vizsgáló (1953. 12.)
BRFK Szem. Oszt. (1957. 05.)
III/II. Csfség. „SZT” (1963. 04. 01.)
BM III/II. Csfség. 10.Oszt., főop.tii (1971. 07. 01.)
BM III/II-10.Oszt., kiem.főop. (K-13) (1974. 11. 11.)
Leszerelve kérelmére (1977. 07. 31.)
Kitüntetés: "48" Díszérem (1948)
10 éves Szolgálati Érdemérem
15 éves Szolgálati Érdemérem
20 éves Szolgálati Érdemérem
25 éves Szolgálati Érdemérem
30 éves Szolgálati Érdemérem
Dícséret: 1958 és 1977 között 8 alkalommal részesült „Jó Munkájáért” csoportfőnöki, osztályvezetői és főkapitányi dicséretben, valamint 1.000 és 5.000 Ft. közötti jutalomban.
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1974. július 23-án kelt Minősítéséből:

„Operatív területen végzett munkája, bár „SZT” tiszti beosztásával, kihelyezésével kezdődött, gyakorlatilag mégis döntően 1971-től, fedőmunkahelyének szoros elhárítás alá vonásától jelentkezik. A hálózattartó és és feldolgozó munkáról inkább csak elméleti ismeretekkel rendelkezik, az operatív munka e szakfeladatainak önálló, gyakorlati végzésére nem volt lehetősége, bár érzéke, elméleti felkészültsége, jelentős élettapasztalata erre alkalmassá tenné.”

 

A minősítést parancsnokként Püspöki alezredes írta alá.

Polgári szakképzettsége: szobafestősegéd

TÉRKÉP