TENGERDY JÓZSEF, DR.

D-174 („85”)
Anyja neve: Ferbár Gizella
Született: Budapest, 1924. 06. 11.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola:
Párt iskola:
Szakiskola: Dzerzsinszkij Iskola 1 éves (1956)
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest, X. Harmat utcai lakótelep, I.ép. I.lépcsőház, III.em. 9. sz.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Hadnagy (1954. 06. 10.)
Főhadnagy (1958. 04. 04.)
Százados (1961. 04. 04.)
Őrnagy (1966. 04. 04.)
Szolgálati hely, idő: II/6.osztály., op.beosztott (1954)
II.Főo. Szabotázs Elhárító Osztály, főop.beo. (1962. 05. 11.)
III/III-1/A.alo. (1965. 03. 01.)
III/II-1/A.alo., csop.vez. (1965. 03. 01.)
III/III-1/A.alo., főop.beo. (1968. 09. 15.)
BM III/II-1.Oszt., "SZT" (1969. 02. 01.)
Nyugállomány (1974. 06. 30.)
Kitüntetés: Haza Szolgálatáért Érdemérem - ezüst (1956)
Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
10 éves Szolgálati Érdemérem (1964)
15 éves Szolgálati Érdemérem (1970)
Dícséret: 4 alkalommal részesült osztályvezetői, illetve csoportfőnoki dicséretben.
Fenyítés: Figyelmeztetés írásban - hatáskörét túllépve intézkedett (1968.01.28.).

BIOGRÁFIA

Részlet az 1969. november 18-án kelt Minősítésből:

„”85” sz. „SzT” tiszt elvtársat 1960-ban minősítették, amelyet 1964-ben néhány kiegészítő gondolattal láttak el. E két dokumentumból is kitűnik, hogyszakmailag felkészült, politikailag megbzható elvtárs, aki kisebb hibáit megszüntetve komoly eredményeket képes és hivatott elérni. […] Egészségügyi állapotának megjavulása lehetővé tette 1969 elején, mint SzT tiszt újból gyakorlati operatív munkát végezzen. […] Hozzáértéssel és a helyzetek gyors felismeréséből adódóan helyes operatív következtetéseket von le a munkahelyén jelentkező, operatív szempontból figyelemre méltó jelenségekből. […] Nagy elismerés illeti fedőmunkahelyén a pártélet megindításáért, és ennek most is motorja. […] Az ellenforradalom alatt a II/5. osztály beosztottjaként a szovjet csapatokkal együtt a Kamara erdőben tartózkodtam.”

 

A Minősítést Havasi József százados osztályvezető és Czinege Dezső őrnagy személyzeti főelőadó írták alá.

 

Részlet a személyi anyagban dátum nélkül található önéletrajzből: „1957-ben /február/ rövid ideig, mint vizsgáló Szolnokon dolgoztam, az ellenforradalmi események felszámolásában. 1958-ban, ugyancsak mint vizsgáló voltam vezényelve a Hársfa utcába.”

 

Polgári szakképzettsége: lakatos;

TÉRKÉP