TENK GÉZA

AV-8
Anyja neve: Steierlein Ilona
Született: Nagyvázsony, 1934. 11. 10.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola: Műszaki Főiskola (1973)
Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, közlekedési üzemmérnök (1975)
Párt iskola: ML középiskola (1973)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Bakony Fém - és Elektromos Készülék Művek
Elhárítás:
Lakcím: Veszprém, Wartha Vince u. 26/b. I.em 1.
Telefon: 13-894

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Százados (1974. 12. 01.)
Őrnagy (1980. 10. 01.)
Alezredes (1988. 01. 01.)
Szolgálati hely, idő: Veszprém M. RFK. III/II.Oszt. főop.beo. (T-17) (1974)
Nyugállomány, korhatár elérése miatt (1989. 11. 30.)
Kitüntetés: Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1982)
Közbiztonsági Érdemérem - arany (1988)
Dícséret: Miniszteri dicséret + 8 000 Ft. (1989)
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet 1985-ben kelt Minősítés-kiegészítésből:

„Elhárítási területén széleskörű helyi-, és személyi ismeretekkel rendelkezik és ezen ismereteket igyekszik rendszeresen bővíteni. [...] A nyugati érintkezésben részt vevő szakemberek felkészítését és beszámoltatást rendszeresen és eredményesen végzi. Továbbá a preventív védelem vonatkozásában, valamint a megtörtént események vizsgálatánál, az okok kiderítésénél hasznos, felhasználható információkat ad. [...] A hozzákapcsolt hálózatokat az operatív elveknek megfelelően irányítja, vezeti, megköveteli a feladatok konkrét végrehajtását.”

 

Minősítés-kiegészítést Angyal István őrnagy alosztályvezető állította össze, dr. Hubai Miklós alezredes osztályvezetővel egyetértésben.

 

Dr. Rédei Miklós vezérőrnagy, főcsoportfőnök-helyettes, a 009/50/1988. számú parancs alapján az „AV-8” fedőszámú őrnagyot sorosan, „16-35/82/1987. számú belügyminiszteri utasítással jóváhagyott állománytábla alapján, 1988. január 1-i hatállyal alezredessé” léptette elő.

Előadó: Lantos György r.százados

 

Pallagi Ferenc vezérőrnagy belügyminiszter-helyettes 009/352/1989. számú parancsa nyugállományba helyezte, és dicséretben valamint jutalomban részesítette 1989. november 30-i hatállyal, „Az 1971. évi 10.sz. tvr. 5. §. /1/ bekezdés alapján – a szolgálat felső korhatárának elérésével, a Belügyminisztérium állományában végzett eredményes munkája elismerése mellett. [...] egyben [...]  - az 1971. évi 10. sz. tvr. 31. § /1/ bekezdés alapján - a szolgálat példamutató teljesítéséért: 8 000 Ft.

A parancs előadója Dömény Tamás alezredes volt. 

 

Nyugdíjazásához szükséges munkaviszony igazolást dr. Császár Józsefné ezredes, a BM Személyzeti csoportfőnökség csoportfőnök-helyettes írta alá, 1989. november 15-én.

TÉRKÉP