TERÉNYI VILMOS

D-24
Anyja neve: Kovács Mária
Született: Kisterenye, 1928. 09. 23.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola:
Párt iskola: Lenin Egyetem (1955)
Szakiskola: Idegen Nyelvi Főiskola (1962)
Nyelvtudás: orosz (felsőfok)
német (felsőfok)
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest, XI. Zsombolya u 1/a. I.em. 1.
Telefon:
Szociális származás: munkás

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1954. 12. 31.)
Százados (1957. 10. 29.)
Őrnagy (1962. 11. 01.)
Alezredes (1968. 11. 01.)
Szolgálati hely, idő: II/9.Oszt. /III/6.Oszt., op.beo. „T” állomány (1956)
II/2/III/II., op.tiszt. (1957)
BM Idegennyelvi Főiskola, hallgató (1959)
II/2.Oszt./III/II./ főop.beo. (1962. 07.)
BM III/II-4/a.alo., op.beo. (1964. 04. 01.)
BM III/II-6.Oszt. h.alo., op.beo. (1967. 05. 15.)
BM III/II-6.Oszt. h.alo., főop.beo. (1967. 11. 01.)
BM III/II. Csfs. a.alo., főop.beo. (1968. 04. 15.)
BM III/II-6.Oszt., főop.beo. (1969. 08. 01.)
BM III/II-10.Oszt., főop.beo. (K-14) (1976. 05. 01.)
BM III/II-10.Oszt., kiem.főop (K-13) (1976. 12. 01.)
Kitüntetés: Fegyverrel a Hazáért - „Ellenforradalom alatti magatartásáért” (1957)
Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1958)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1968)
10 éves Szolgálati Érdemérem
15 éves Szolgálati Érdemérem
20 éves Szolgálati Érdemérem
25 éves Szolgálati Érdemérem
30 éves Szolgálati Érdemérem
Dícséret: 1958 és 1980 között 6 alkalommal részesült „Jó Munkájáért” osztályvezető dícséretben, és 1.500-3.000 Ft. közötti összegű jutalomban;
Fenyítés: „Vezető megkerülése” – figyelmeztetés írásban (1966), „Konspiráció megsértése” – szigorú megrovás írásban (1969), „Jogtalan eljárás” – figyelmeztetés írásban (1975).

BIOGRÁFIA

Apja bányász, ő is eredetileg bányában dolgozott. 1945-ben a szovjet alakulatokhoz csapódott mint tolmács. 1948-1956 között katona, ezt követően BM állományban. Először operatív figyelő, 1959-től a hajózás-repülés kémelhárító vonalán dolgozott. Kormányutazásokat biztosít.

Egyik öccse az MNVK Politikai Osztályán szolgált, a másik határőrségnél politikai tiszt.

 

Részlet az 1976. április 13-án kelt Minősítéséből:

„Hálózatépítő és hálózattartó munkája a korábban tett kritikai megjegyzések ellenére hagy kívánnivalót maga után. […] Objektíven megállapíthatjuk, hogy a rábízott elhárítási terület minden jelentősebb, állambiztonsági szempontból figyelmet érdemlő eseményét és körülményét ismeri, azokról időben információkat kap. Meg kell azonban mondani, hogy ezeknek az információknak a leírása késik, vagy sok esetben teljesen elmarad.”

                       

A Minősítést Farkas Tibor ezredes, kiemelt főoperatív tiszt készítette.

Nyelvpótlék: 500 + 500 Ft (1976).


TÉRKÉP