TOMPA MIHÁLY

D-128
Anyja neve: Csecsődy Mária
Született: Tiszafüred, 1933. 08. 29.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola: építészmérnöki doploma (Szovjetunió) (1966)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem Árelmélet-árképzés spec koll. (1971)
Szakiskola:
Nyelvtudás: orosz (felsőfok)
lengyel (felsőfok)
francia (felsőfok)
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest, XIV. Colombus utca 46/b. II. emelet 9.
Telefon: 636-614

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Százados (1974. 08. 01.)
Őrnagy (1980. 07. 01.)
Alezredes (1987. 07. 01.)
Szolgálati hely, idő: III/II-6.Oszt., főop.beo. (1974)
III/II-6.Oszt., alo.vez. (1977)
III/II-10.Oszt., alo.vez. (1980)
III/II-6.Oszt., alo.vez.(K-10) (1987)
III/II-6.Oszt., MA-8 alo.vez. (1988)
III/II-6.Oszt. MA-6 oszt.vez. (1989)
Kitüntetés: Lengyel Népköztársaság Szolgálati Érdemrend arany keresztje (1980)
Dícséret: 55. szül. napjára DOXA óra (1988); Belügyminiszter-helyettesi dicséret + 9 000 Ft nyugállományba vonuláskor (1989).
Fenyítés: Túlzott alkoholfogyasztásért (1982)

BIOGRÁFIA

Részlet az 1970-ben írt önéletrajzából

„A Szovjetunióban 1956-ban kitüntetéssel építészmérnöki diplomát szereztem. 1956-tól 1960 végéig az Ipartervnél, mint statikus, illetve mint építész tervezőmérnök, majd 1960 decemberétől az ÉVM Műszaki Fejlesztési Főosztályán főmérnöki beosztásban dolgoztam. [...] 1965 májusától a jogutód Beton és Vasipari Művek vezérigazgató-helyettese voltam, a kereskedelmi terület vezetőjeként. 1970. április 1-től miniszteri kinevezéssel az ÉVM Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya helyettes vezetőjeként dolgozom. [...] 1970. júliusától – államtitkári engedéllyel – az Országos Piackutató Intézetnél mellékfoglalkozásban piackutatói folyamatelemzési munkákat látok el [...] Részt vettem KGST és Kétoldalú szocialista, valamint Többoldalú együttműködési tárgyalásokon, tovább kereskedelmi és kamarai piackutató delegációkat vezettem.”

 

Részlet az 1974-ben kelt jellemzéséből:

„Személyi anyaga és megismerése alapján alkalmasnak látszik az operatív feladatok ellátására, ezért javasoljuk felvételét.”

 

Részlet 1989-ben kelt minősítéséből:

„1980-88. között a BM III/II-10. Osztály állományába vezényelve külszolgálatot teljesített. Ennek leteltével 1987. december 1 óta dolgozik jelenlegi fedőbeosztásában. [...] Az állományba vétele óta eltelt időszakot értékelve, megállapíthatjuk, hogy állambiztonsági és fedőmunkahelyi feladatait hivatástudattal, nagy szakmai és politikai felkészültséggel látja el. Fedőbesztásában eredményes munkát végez. [...] 1980 előtt SZT rezidensként tevékenykedett. E beosztásában nagy figyelmet fordított a hozzá csatolt elvtársak politikai és emberi magatartásának formálására. Tevékenységével elősegítette az operatív munka magasabb szintre emelését, a szűrő-kutató munka feltételeinek biztosítását, hozzájárult hálózati bázisunk bővítéséhez. [...] Munkájában precíz, de esetenként túlzottan aprólékos, ez fedőmunkahelyi tevékenységében túlzott leterheltséget okoz számára. Konspirációs helyzete jónak értékelhető. Figyelembe véve Tompa elvtárs eddigi tevékenységét, felkészültsége és emberi magatartása alapján magasabb – osztályvezetői – beosztásba történő kinevezésére alkalmasnak tartjuk és javasoljuk.”Beosztási illetménye: 11 000 Ft + 800 Ft SZT pótdíj. 

Négy gyermekes alkalmazotti családból származik, apja pénzügyőr volt, anyja háztartásbeli.


 

TÉRKÉP