TÖRŐCSIK JÓZSEF

AB-11
Anyja neve: Pető Rozália
Született: Szarvas, 1922. 05. 09.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Műszaki Technikum (1958)
Párt iskola: Pártiskola 5 hónap (1967)
Szakiskola: Idegen Nyelvi Főiskola (1966)
Nyelvtudás: francia (felsőfok)
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest, II. Nagybányai u. 21/9.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1949. 10. 16.)
Százados (1954. 12.)
Őrnagy (1960. 10. 15.)
Alezredes (1966. 11. 01.)
Szolgálati hely, idő: Határőrség Felderítő Osztály., főea. (1957)
II/2. Oszt. főea., értékelő tiszt (1960)
III/II-1.Oszt. főop.beo. "SZT" (1967)
BRFK III/II-C.alo., főop.tiszt (1972)
Nyugállomány kérelmére, felső korhatárt betöltötte (1979. 02. 28.)
Kitüntetés: Közbiztonsági Érdemérem - arany (1959)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - ezüst (1966)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany
Dícséret: 4 alkalommal, összesen 6 300 Ft értékben. "SZT" illetmény: 3 408 Ft (1964)
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1960-ban kelt Önéletrajzából:

„1943-ban mint sorköteles bevonultam Békéscsabai 19. Gyalogezredhez. Majd onnan Szolnokra 19. gy.ezr. Árkász szd.-hoz helyeztek. Mint honvéd 1944 októberében Eperjeske községnél átmentem a szovjet csapatokhoz. Innen hazaengedtek Szarvasra a szüleimhez. Majd 1949 májusában a párt javaslatára alosztály parancsnoki tanfolyamra mentem, ahonnan az év októberében főhadnaggyá avattak. [...] 1950 áprilisában a HM II.-es csoportfőnökségre vezényeltek, ahol 1956 december végéig teljesítettem szolgálatot. [...] Az ellenforradalom alatt a HM Bartók Béla úti Zalka Máté úti laktanyában teljesítettem szolgálatot. Az objektumban a szovjet csapatok megérkezéséig ellenforradalmárok nem hatoltak be”

 

Részlet az 1971-ben kelt Minősítéséből:

„1968 óta dolgozik fedőbeosztásban. [...] A pártszervezet munkájában aktívan részt vesz, előadóként tevékenykedik a vállalatnál működő 1 éves Marxista Középiskolában. [...] A kettős beosztással járó feladatok megismerése, összehangolása nehézségeket okozott részére [...] többször felhívtuk figyelmét a változtatás szükségességére és módjára. Így került sor 1970-ben az összevont SZT  értekezleten elmarasztalására. A kapott bírálatokat elfogadta. [...] eredményesen kezd kutatni operatív szempontból figyelmet érdemlő személyek, s körülmények iránt. [...] Jelentései operatív értékkel bírnak [...] Tippszemélyeket kutat, s ezen túl tanulmányozásukban gyakorlatilag belefolyik, kezdeményező.”

 

Minősítését Tarnóczi Géza őrnagy csoportvezető állította össze, Czinege Dezső őrnagy, a személyzeti főosztály előadója szignálta.

 

Nyugdíjazásához szükséges igazolást dr. Császár Józsefné őrnagy a BM Személyzeti Csoportfőnökség osztályvezetője írta alá 1979. március 5-én.

 Polgári szakképzetsége: szerszámlakatos.

TÉRKÉP