TÖRÖK ISTVÁN

D-229
Anyja neve: Magyarics Mária
Született: Baja, 1930. 12. 16.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (1954)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem (d.n.)
Szakiskola:
Nyelvtudás: orosz (felsőfok)
Fedőmunkahely: AGROBER
Elhárítás: Ipari elhárítás
Lakcím: 1133 Budapest, Gogol utca 34. III.em. 14.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1979. 07. 01.)
Százados (1984. 07. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM III/II-7.Oszt., op.beo. (K-17) (1979)
Nyugállomány, felső korhatár betöltése miatt (1985. 12. 31.)
Kitüntetés:
Dícséret: 4 alkalommal részesült dicséretben, illetve jutalomban.
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Apja kőműves, anyja szövőnő. 1949-ben „a Párt javaslatára” szakérettségit tett. Az egyetemet Szaratovban (Szovjetunió) végezte el. 1963-76 között több gépállomás és gépjavító vállalat igazgatója volt. Polgári szakképzetsége: agrár közgazdász. SZT pótdíjának összege 1979-ben 500 Ft.

Részlet a Felvételi javaslatából:

„1947-ben lett párttag 1956 januárjában személyi ellentétbe került a járási pártbizottsággal Baján, mely miatt tagjelöltté minősítették vissza. A KEB-hez fordult, de az 1956-os ellenforradalom miatt ügyével nem foglalkoztak. Az ellenforradalom alatt példamutatóan viselkedett. 1958-ban személyének rehabilitálása során minisztériumi döntés alapján került szakképzettségének megfelelő munkakörbe, mint üzemgazdász. 1959-ben újra kérte párttagfelvételét, melyre sor került. [...] Az 50-es években lezajlott események – melyek személyét negatívan érintették – akkori forrófejűségével is magyarázhatóak, melyet ma már ő is elismer.”

 Részlet az 1981. január 16-án kelt, Tóth Lajos alezredes alosztályvezető által készített Minősítésből:

„Az állambiztonsági feladatokat kommunista elkötelezettséggel végzi. Az SZT-tiszti képzés eredményeképp egyre eredményesebben és jó kezdeményezőkészséggel hajtja végre a szűrő-kutató feladatokat. Az operatív munkában fegyelmezett, pontos és megbízható.”

TÉRKÉP