WALDHAUSEL OTTÓ

D-161
Anyja neve: Pauliniy Margit
Született: 1931
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola:
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem
Szakiskola: Idegen Nyelvi Főiskola (1966)
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Import Trade Kft.
Elhárítás:
Lakcím:
Telefon:
Szociális származás: munkás

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat:
Szolgálati hely, idő: BM III/II-3.oszt.
Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
Dícséret:
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1978-ban kelt Minősítéséből: 

1954. október 16 óta teljesít szolgálatot a BM állományában. 1968 novemberében került SZT állományba.  [...] 1956-ig az ipari elhárítás, 1957-től 1968 októberéig a kémelhárítás vonalán – jelenleg a III/II-3 osztály – teljesít szolgálatot. [...] 1975 júliusában került alosztályunkra áthelyezéssel az Import Trade KFT.-nél meglévő SZT státuszunk – államközi csoportvezető – betöltésére, önálló szűrő-kutató feladatok végzésére és hálózattartó operatív feladatokra. [...] A figyelmeztetéseket és felhívásokat látszólag mindig elfogadta, de sem szemléletén, sem operatív munkája gyakorlatán nem változtatott, helyette a vezetésben kezdte el keresni a hibát. A szakszerű operatív munkavégzés helyett odáig jutott, hogy sorozatosan sértette meg az operatív elveket és szabályokat, amiért 1977 decemberében fegyelmi eljárás indult ellene. A fegyelmi vizsgálat feltárta, hogy az operatív elvek és szabályok semmibe vételével súlyos operatív károkat okozott [...] hálózata ellenőrzésére bevezetett operatív intézkedéseket a célszemély előtt föltárta. [...] „szigorú megrovás írásban, parancsban” fegyelmi büntetésben részesült. [...] Munkatársaival, vezetőivel szemben őszintétlen. [...] Következtetések: Operatív munkájában képtelen alkalmazkodni a változó operatív helyzethez [...] jelenlegi beosztásában nem felel meg és más irányú áb. munkára sem tartjuk alkalmasnak.” 

A Minősítést Szadeczki Béla őrnagy alosztályvezető készítette, Gergely László ezredes SZ alosztály vezető és Dömény Tamás százados Személyzeti Osztály mb. látta el kézjegyével.