WALZ JÁNOS

AC-39
Anyja neve: Torday Ilona
Született: Ádánd, 1940. 04. 06.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Pécsi Tanárképző Főiskola (1963)
Közlekedési és Távközlési Főiskola, autógépész szak (1974)
Párt iskola: MSZMP okt. igazg. szociológia tanfolyam 6 hónap (1972)
Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosító filozófia (1976)
Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosító vezetési ismeretek speciális tanfolyam (1983)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Pécs Endresz György u. 5. IV/2.
Telefon: 20-608
Szociális származás: értelmiségi

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Százados (1980. 01. 01.)
Őrnagy (1986. 01. 01.)
Szolgálati hely, idő: Baranya M. RFK. III/III. Oszt., főop.ti., T-17 (1980. 01. 01.)
Nyugállomány (1990. 01. 31.)
Kitüntetés: Közbiztonsági Érdemérem - ezüst (1984)
10 éves Szolgálati Érdemérem (1984)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - ezüst (1988)
Dícséret: 4 alkalommal 21 000 Ft értékben, az utolsót 6 000 Ft értékben 1990.01.01-én kapta.
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1984-es Jellemzéséből:

A fedőmunkaköréből adódó szakmai feladatokat nagy kedvvel hatja végre. Látja a BM szervek munkájának szükségességét. Folyamatosan figyelemmel kíséri hálózataink munkáját, biztonsági helyzetét. Beosztásánál fogva megfelelő támogatásban részesíti őket tanulmányaik és szociális ügyeik intézésében. Az ’Aggódó’ és a ’Szorongó’ fn. bizalmas nyomozásokban foganatosított akadályozó és korlátozó intézkedések sikeres végrehajtását elősegítette”

 

Kivonat a Szolgálati adatlapjáról:

Székesfehérváron érettségizett, 1957-től KISZ tag. Ezt követően egy évet a Chinoinban dolgozott betanított munkásként. 1959-ben felvették a pécsi TF-re, 1963-ban matematika-kémia-műszaki szakos tanári oklelelet szerzett. 1965-től a Főiskola Műszaki Tanszékére került adjunktusnak, 1976-tól docens. 1975-től tanszékvezető. 1977-től az MSZMP tagja, szakszervezeti bizalmi, pártalapszervi szervezőtitkár, KISZ tanácsadó. Eredeti foglalkozása főiskolai oktató, polgári szakképzettsége autógépész üzemmérnök volt, neje tanulmányi szakfelügyelő.

 

Dr. Ilcsik Sándor vezérőrnagy a Belügyminisztérium miniszterhelyettese által aláírt, 009/41/1990. számú parancs alapján nyugállományba helyezve 1990. január 31-i hatállyal, szükséges szolgálati idő megszerzésével. A parancs előadója Papp M-né főhadnagy volt. Fedőszáma mellett piros tintával a 1321-es szám van írva.

TÉRKÉP