WIKTORA ANTAL

AU-30
Anyja neve: Molnár Mária
Született: Tápiószentkereszt, 1949. 07. 24.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola: Tanárképző Főiskola (1973)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem (1974)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Szombathely, Rózsa Ferenc krt. 49. III/12.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Hadnagy (1982. 01. 01.)
Főhadnagy (1986. 01. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM Vas M. RFK III/III Oszt., op.ti., T-19 (1982. 01. 01.)
Leszerelve kérelmére (1990. 01. 31.)
Kitüntetés: Kiváló Társadalmi Munkáért (1979)
Dícséret: ÁBH dicséret + 3 000 Ft (1986) RFK dicséret + 6 000 F. (1987)
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1986-ban kelt Jellemzéséből:

Tevékenységét politikai elkötelezettség és elvi szilárdság jellemzi. Kettős státuszában végzett munkája során a BM-hez való tartozásáról csak a létesítéskor személyét hivatalból megismerők és az MSZMP Vas Megyei Bizottságának I. titkára valamint a BM Szervek felügyeletét ellátó titkárai tudnak

 

Kivonat a Szolgálati adatlapjáról:

1967-től dekoratőr, a Tanakajd és Vidéke ÁFÉSZ-nál. 1967-1970 között katona, a határőrségnél a politikai osztály írnoka a szombathelyi kapitányságon. 1969-től MSZMP-tag, 1970-től a Rumi művelődési ház igazgatója, az MSZMP rumi alapszervezetének titkára. 1974-től a TIT Vas megyei Szervezete politikai munkatársa, ekkor szerez népművelés-könyvtáros szakon. SZT pótdíja 800 Ft volt havonta 1982-től.

 

Dr. Ilcsik Sándor vezérőrnagy a Belügyminisztérium miniszterhelyettese által aláírt, 009/39/1990. számú parancs alapján kérelmére elbocsátották 1990. január 31-i hatállyal. A parancs előadója Papp M-né főhadnagy volt. Fedőszáma mellett piros tintával a 1319-as szám van írva.