WINKLER JÁNOS

D-175
Anyja neve: Ulrich Katalin
Született: Budapest, 1930. 03. 30.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola: Állam-és Jogtudományi Egyetem (1969)
Párt iskola: MSZMP Pártfőiskola 2 éves (1961)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím:
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1957. 01. 01.)
Százados (1961. 05. 13.)
Őrnagy (1963. 03. 10.)
Alezredes (1967. 04. 04.)
Szolgálati hely, idő: ORFK Pol. Nev. Oszt., alo.vez. (1957. 01. 01.)
Párfőiskola, hallgató (1959. 09. 01.)
BM Tanulm. Módsz. Oszt., csop.vez. (1961. 05. 13.)
IV/I-1. Oszt., alo.vez. (1963. 03. 10.)
Kun Béla Tiszthelyettesképző Isk., pk. (1968. 01. 01.)
II/II-7. Oszt., főop. K-14 (1972. 01. 01.)
Szolgálatban visszatartva meghatározatlan időre, a jelzett dátumtól (1985. 04. 01.)
Nyugállomány (1985. 12. 31.)
Kitüntetés: Kiváló Szolgálatért Érdemérem (1964)
Felszabadulás Emlékérem (1970)
Magyar Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozata (1971)
Közbiztonsági Érdemérem - arany (1977)
25 éves Szolgálati Érdemérem (1982)
Dícséret: 10 dícséret és jutalom
Fenyítés: Figyelmeztetés írásban - Fegyelmezetlenség ellen nem tett határozott intézkedéseket (1972)

BIOGRÁFIA

Részlet az 1959. szeptember 2-i önéletrajzából:

„Édesapám [...] sütősegéd 1937 óta párttag, édesanyám htb. 1945 óta párttag. Egy testvérem van, [aki] párttitkár, munkásőr. Feleségem párttag 1957 óta, a KISZ budapesti bizottságán dolgozik mint gyors- és gépíró. 1948-ban érettségiztem, [...] szakszervezeti iskolán vettem részt, utána az ÉDOSZ titkára lettem. Később a SZIT ill. MINSZ központ országos instruktora lettem. 1949-ben a Vas megyei MINSZ ill. DISZ bizottság titkára lettem. Itt megválasztottak a Párt m-i VB és a tanács m-i VB tagjának. 1950-ben 3 hónapos pártiskolát végeztem. 1950-ben bevonultam az Á.V.H. Határőrséghez tényleges katonai szolgálatra. Itt mint őrs politikai helyettes teljesítettem szolgálatot. Később mint pártnyilvántartó. Leszerelés után a Bélipari Vállalathoz kerültem először, mint statisztikus, később a készáruraktár vezetője lettem. Üzemi DISZ titkár, pártvezetőségi tag voltam és később a kerületi DISZ VB tagja lettem. 1956-ban a gyárból eltávolítottak, az építőiparba mentem dolgozni. 1956 novemberében átigazoltam az MSZMP-be. 1957 januárban bementem a karhatalomba majd onnan a Belügyminisztérium ORFK Pol. Nevelési osztály ifjúsági alosztály vezetőjének neveztek ki.”

 

 

Részlet  a III/II-7-b alosztály vezetője Gerber Lajos alezredes által 1979. szeptember 29-én készített Minősítésből:

1957-től teljesít szolgálatot, mint hivatásos tiszt a BM állományában. Kezdetben mint karhatalmista, majd később mint az ORFK politikai nevelő főosztály ifjúsági alosztály vezetője tevékenykedett. Munkáját már ebben az időszakban is lendületesen, nagy tenni akarással végezte és [ez] az egész belügyi szolgálata alatt jellemezte. […] Egyre magasabb követelményeket támasztó operatív területre került, több helyen dolgozott vezető beosztásban. [...] Jelenleg a Budai Járási Pártbizottság vezető propagandistája. [...] Fedőmunkahelyén végzett kádermunkáját céltudatos következetes magatartásával megfelelő szintre segítette. [...] Előkészítő munkája eredményeként több sikeres beszervezést hajtottunk végre. 1976 óta vesz részt az SZT állomány részére szervezett operatív kiképzésben. [...] 1975 óta végez hálózattartó munkát. A hozzácsatolt tmb-ket foglalkoztatási tervek szerint vezeti. A hálózati jelentések értékelése és javasolt intézkedései célirányosak. Nagy aktivitással foglalkozik új operatív pozíciók kialakításával, jelöltjeit a 005/1972 BM parancs követelményeinek megfelelően alakítja ki.”

 

Polgári szakképzettség tanár, raktárvezető. Beosztási illetménye  8 400 Ft volt 1985-ben.