ZSILINSZKY GYULA DR.

„5001”, D-38
Anyja neve: Telek Julianna
Született: Fülek, 1925. 01. 23.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem külkereskedelmi szak (1952)
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem doktori cím (1972)
Párt iskola:
Szakiskola: Két hónapos külső figyelői tanfolyam (1957)
Idegen Nyelvi Főiskola (1964)
Nyelvtudás: angol (felsőfok)
orosz (felsőfok)
cseh-szlovák (felsőfok)
Fedőmunkahely: Külügyminisztérium Igazgatási Főosztály, TÜK főelőadó
Elhárítás:
Lakcím:
Telefon:
Szociális származás: alkalmazotti

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Őrmester (1948. 07. 16.)
Törzsőrmester (1949. 01. 01.)
Hadnagy (1954. 01. 01.)
Főhadnagy (1957. 10. 01.)
Százados (1961. 10. 01.)
Őrnagy (1966. 10. 01.)
Alezredes (1975. 10. 01.)
Szolgálati hely, idő: VII-1. Oszt., számfejtő (1948)
V.o., op.beo. (1954)
II/9. Oszt. (1957)
BM Idegenyelvi Föiskola, hallgató (1957)
BM Nemzetközi Kapcsolatok, csop.vez. (1960)
III/IV-2. Oszt., „T” áll., főop.beo. (1965. 06. 01.)
III/II-1. Oszt., „SZT” áll., főop.beo. (1966)
III/II-11. Oszt., alo.vez. (1975)
III/II-10-c. Oszt., alo.vez. (1977)
Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
Dícséret: Osztályvezetői dicséret egy ügy realizálásáért (d.n.); Felszabadulási jelvény "Jó munkáért"; Osztályvezetői dicséret + 2 500 Ft (1975); Osztályvezetői dicséret + 2 500 Ft (1979)
Fenyítés: Megrovás írásban - Szabálytalan eljárás, jelentéskötelezettség elmulasztása miatt (1972); Megrovás írásban - Szolgálati rend és fegyelem megsértése miatt (1979)

BIOGRÁFIA

Részlet az 1969. május 9-én kelt Minősítéséből:

„1965.VI. 1-én a BM III/IV-2 osztályhoz helyezték SZT állományba való kihelyezés céljából. Kihelyezése akkor nem sikerült. Alosztályunkon 1966. december hó 1-től teljesít szolgálatot, mint SZT állományú főoperatív beosztott. 1967. január 1-től a Külügyminisztériumban dolgozik, mint az Igazgatási Főosztályhoz tartozó Titkos Ügykezelőség főelőadója [...] Jelenleg a Külügyminisztérium pártvezetőségének szervező-titkára és megbízott csoportvezető. [...] Javaslatot dolgozott ki az iratfeldolgozó mikrofilm nyilvántartási módszerére. [...] Előadásokat tartott a Külügyminisztérium dolgozóinak az államtitok védelem kérdéseiről. [...] TÜK-ellenőrzést hajtott végre a Külügyminisztérium egyik osztályán s ez alkalommal szabálytalanságokat is megállapított [ ...] Hangulati kérdésekben általában tájékozott”

 

Részlet 1975. szeptemberében kelt Minősítéséből:

Az állambiztonsági munkát hivatásának tekinti. [...] Személyes kontaktálásában esetenként a hálózati személyekkel szembeni merevség, a számon kérő stílus érvényesül.”

 

Nyugdíjazásához szükséges munkaviszony igazolást dr. Császár Józsefné alezredes, a BM Személyzeti csoportfőnökség osztályvezetője írta alá 1980. február 6-án.

Kivonat 1960. május 2-án kelt Önéletrajzából:

1944-1945 írnok a diószegi cukorgyárban. 1947-től kollégista Pesten és egyetemre járt, de mivel nem kapott fizetés nélküli szabadságot és vizsgáival el volt maradva, 1951 decemberében leszerelt. 1952-től a Külkereskedelmi Minisztérium államközi főosztályán dolgozott, innen 1954 júniusában visszahelyezték a BM-be. 1953 MDP-tag. 1955-ben visszatelepülési kérelmet adott be Csehszlovákiába de ezt nem engedélyezték. Ideiglenesen fémcsiszolóként helyezkedett el. 1956-tól az újpesti karhatalmi században szolgált.